“ਸਭ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਭਗਤ ਸਿੰਘ

Thursday, June 24, 2010

ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਨਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਂਜਵਾਨ.... ਜਸਕਰਨ ਮਹੇਸਰੀ

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਂਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਂਜਵਾਂਨ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੇਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੌ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਉਪਰ ਚੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮੇਵਾਰ ਠਜਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇਂ ਗੈਂਗ ਮੈਂਨ,ਗੇਟਮੈਂਨ ਆਦਿ ਵੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ 38000ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਡੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੌਂ 75ਲੱਖ ਅਰਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ.,ਐਮ.ਏ.,ਐਮ.ਐਸ.ਸੀਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ ਡੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਮੈਂ ੳਹਨਾਂ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਨਾਂ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ?ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਢਿਆਂਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਨੌਂਜਵਾਂਨ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੌ ਗਈ।ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਯੌਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਢਿਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈਕਿ ਉੱਚ ਯੌਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੌਸਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਂਜਵਾਂਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੁਣਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ,ਹੈਲਪਰਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਉਪਰ ਅਰਥਾਤ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗਰਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਅੁਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੌਂ ਇਹ ਸਿਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾਂ ਕਿ “ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ”ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦੲਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਤੇ ਸ਼ੌਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਐੱਡ,ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ,ਆਈ ਟੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਂਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਰਾਂਹੀਂ ਲੋਂਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਫੀਂਸਾਂ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੀਂ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਅੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਵਿਖਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਆਂ ਪੁਆਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀਅੱਜ ਲੋਕ ਕਲਆਂਣਕਾਰੀ ਅੱਖਵਾਂਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ,ਲੋਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾਂ ਦ ੀਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਲੋਕ ਕਲਿਆਂਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋ ਟੀਚਰ,ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ,ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰ,ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ,ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਂਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹ੍ਹਰ ਰੋਜ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਂ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਂਜਵਾਂਨ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹ ਿਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹਾਸੋਜੀਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਂਜਵਾਂਨ ਬੀ.ਐੱਡ.ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ,ਇੰਜੀ: ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ,ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਾਕਟਰ ਦਾ,ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂਬਾਅਦ ਨਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੇਗਾ।ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਟਰੇਂਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਹ ਨੌਂਜਵਾਂਨ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ,ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੌਂਜਵਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚਇਹ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਤੇ ਭਇਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਂ ਪੁਛੱਣਾਂ ਚਾਹੁਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂਣੇ ਕਿਵੇਂਸਿਰ ਫਸਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਭਇਏ ਸਿਰਫ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈਂਆਂ ਦੀ ਜੜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਜੌ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੌਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਂਜਵਾਂਨ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਵਾਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿੱਆਂਵਾਂ ਦਾ ਠੁਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਫੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਰਾਈਆ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਧੁਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਸਕਣ।
                                                                                                         ਜਸਕਰਨ ਮਹੇਸਰੀ
                                                                                                     ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ
                                                                                                      ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.(ਮੋਗਾ)

1 comment:

  1. bai ji sabh ton pehlan ta lal salam...tusin bilkul sach likhya hai. eh sarmyedari parbhand ne lokan di lut karn de tarike appna rakhe ne ohna nu lokon lai sara dosh ajj de naujwan de sir mayra ja reha hai. kuch ku wehlar ta har samaj har sabhyachar ch hunde ne ohna nu sare naujawan warg da modhi bna k sare naujwan warge nu hi wehlar keha ja reha hai...tohadya udahrana ohna chand k akauti mahira de muh te karri chper hai.

    ReplyDelete