“ਸਭ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਭਗਤ ਸਿੰਘ

Tuesday, January 3, 2012

ਉਠੋ ਨੋਜਵਾਨ…….... ਜਗਦੀਪ

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਕਦੀਰਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦਿਆਂ
ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਜਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਕੀਤਾ
ਪੁਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ
ਜਿਨਾਂ ਖੋ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰੰਗਤ
ਉਹ ਕਢਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ-ਏ-ਸਂਗਤ
ਬੇਰੁਜਗਾਂਰਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀ ਏ ਲਾਠੀ,
ਅੱਜ ਖੰਜਰ ਵੀ ਉਹੀਓ ਤੇ ਜਾਲਮ ਵੀ ਉਹੀਓ
ਜੋ ਬਨਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਉਠੋ ਅੰਗਆਰੇ ਬਣ ਨੌਜਵਾਂਨੋ ਮਜਦੁਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨੋ
ਲਵੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਲਵੋ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋਨੂੰ ਖਰਾਬ
ਚੌਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਵੋ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਭੁਖਾਂ ਚ‘ਲਤਾੜੇ, ਇਹ ਦੰਗਿਆ ‘ਚੇ
ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਉਠਣਗੇ ਸਾਰੇ
ਇਹ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ
ਜੋ,
ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ,ਜਦੋਂ ਲੜਣਗੇ
ਸਾਰੇ,
ਇਹ ਭਗਤ ਸਰਾਭਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ,
ਤੇ ਨੌਜਵਾਂਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
                                                          

    

No comments:

Post a Comment