“ਸਭ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਭਗਤ ਸਿੰਘ

Monday, June 27, 2011

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਾਇਦਾਦ........ਨਿਕੋਲਾਈ ਆਸਤਰੋਵਸਕੀ

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ,
ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਜੀਵੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਵੇ,
ਕਿ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾਏ ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਨ
ਵਿਨਵੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤੜਫੇ
ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿਗੂਣੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕੇ।
ਮਨੁੱਖ ਇਊਂ ਜੀਵੇ ਕਿ
ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ,
ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਕਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ...

No comments:

Post a Comment