“ਸਭ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਭਗਤ ਸਿੰਘ

Wednesday, June 29, 2011

ਪਰਮਗੁਣੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ...............ਹਰਮਨਦੀਪ ਚੜ੍ਹਿੱਕ

ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਪੜ੍ਰਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਤੂੰ ਬਦੂੰਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ
ਤੂੰ ਗੋਰੇ ਭਜਾਏ
ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਗਲੇ ਚ ਪਾਇਆ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਨਾ ਪੜਿਆ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ
ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਚਾ ਐਂ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀ
ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਐਂ
ਤੂੰ ਇਕ ਪਰਮਗੁਣੀ ਇਨਸਾਨ ਐਂ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਿਆ
ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੈ
ਤੂੰ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ
ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ
ਤੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ
ਪਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ
ਨਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸਭ
ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਰਾਜ਼ਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸੀ
ਤੂੰ ਇਕ ਓਘਾ ਸਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਸਭ ਲਕੋ ਰੱਖਿਆ ਇਹ
ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ
ਆਟੋਬਾਇਗਰਾਫੀ ਆਡਿਓਲੋਜੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ
ਗਰਫਿਕ ਸਕਿੱਚ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ
ਡੋਰ ਟੂ ਡੈਥ
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਤੇਰੇ ਲੇਖ
ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ
ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਦਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ
ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਇਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ
ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ
ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪਰਮਗੁਣੀ ਲਈ ਛੋਟਾ ਐ
ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ
ਉਸ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ
ਜਿਸਨੇ ਜ਼ੇਲ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਸਫਾ ਲੱਭਿਆ
ਜਿਸਨੇ ਸਤਲੁਜ਼ ਗਵਾਅ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ
ਉਸਦਾ ਜਿਸਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਗੁਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਤੈ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ  ਦੁਬਾਰਾ ਲਹਿਰਾਏ
ਤੂੰ ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਮਹਾਨ
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ੲਂੇਗਲਜ਼ ਵਰਗੇ
ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਐਂ
ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼
ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ
ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸੁਖੀ
ਸਾਂਝਾ ਸੰਸਾਰ ਐ
ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਐਂ
ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਂ
ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਐਂ
ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਤਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਲਿਖਣੀ
ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਗੁਣੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਦੀ ਐ 
ਤੂੰ ਪਰਮਗੁਣੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਂ


No comments:

Post a Comment